Fastighetsavdelningen

Senast ändrad: 03 september 2021

Fastighetsavdelningen har i uppdrag att tillhandahålla infrastruktur i form av jord, skog och lokaler för forskning, innovation och utbildning. Avdelningen omfattar sedan 1 mars 2019 enheterna fastighetsförvaltning, lantbruksdrift, fastighetsdrift och lokaler och projekt.

Fastighetsavdelningen har som vision att förvalta och utveckla de fastigheter som SLU utnyttjar med unik kunskap för att vara den självklara partnern till Akademin.

Fastighetsavdelningens uppdrag

Fastighetsförvaltningen – ska förvalta de fastigheter staten uppdragit åt SLU att förvalta och de donationsfastigheter som SLU erhållit, samt mot avgift upplåta fastigheter för forskning och utbildning.

Lantbruksdriften – ska bedriva skogs- och jordbruk på fastigheterna.

Fastighetsdriften – ska bedriva service och drift på både det egna beståndet samt även externa uppdrag, båda med kvalitet och effektivitet som riktmärke.

Lokaler och projekt – säkerställa att SLU utnyttjar och utvecklar de moderna campus så att de bildar en attraktiv studie- och arbetsmiljö samt verka för ett ändamålsenligt och effektivt lokalutnyttjande.

Fakta:

Felanmälan SLU-ägda fastigheter i Uppsala

Felanmälan görs via detta formulär.

Anmälan kan även göras på telefon:
Tel: 018–67 19 09, telefontid måndag–fredag, kl 08.00–16.00 

Akuta fel på kvällar, nätter och helger:
Tel: 018–67 19 09 och ni vidarekopplas då till vår fastighetsjour. 

E-post: fastighetsservice@slu.se