SLU:s styrelse

Senast ändrad: 26 januari 2017 - slu.se

SLU:s styrelse har 15 ledamöter. Åtta av dem är utsedda av regeringen, tre är valda av lärarna/forskarna och tre är utsedda av SLU:s samlade studentkårer, Sluss. Rektor är självskriven ledamot. Bland dem som utses av regeringen finns personer med bakgrund i andra statliga myndigheter inklusive lärosäten, näringslivet och större organisationer.

Styrelsen sammanträder som regel sex gånger per år.

Skrivelser till styrelsen kan skickas till styrelsen.sekr@slu.se.

Datum för styrelsemöten 2017

  • 20 februari i Uppsala
  • 28 april i Uppsala

SLU:s nya styrelse tillträder den 1 maj, och därefter fastställs datum för årets övriga möten.

Protokoll från tidigare möten finns på sidan Protokoll och rektors beslutslistor. Du måste vara inloggad på SLU:s nätverk för att kunna läsa protokollen.

Sidansvarig: eva.marie.ek@slu.se