Rekryteringsprocessen

Senast ändrad: 18 mars 2021

Här beskrivs processen och tidsplanen för rekrytering av SLU:s nya prorektor.

Processen

  • Det är möjligt att både ansöka om och att bli nominerad till uppdraget som prorektor.
  • Den som är anställd vid SLU är berättigad att nominera.
  • Den som nomineras ska ha accepterat nomineringen.
  • En rekryteringskonsult medverkar för att ta emot ansökningar/nomineringar, bidra i bedömningen av ansökningar/nomineringar och att själv söka efter lämpliga kandidater.
  • Rekryteringsgruppens medlemmar kan under hela processen även själva initiera förslag via rekryteringskonsulten.

Till följd av den pågående coronapandemin planeras för digitala sammanträden. Ordförande får besluta att genomföra fysiska möten om situationen skulle medge det och det överensstämmer med rektors generella beslut om sammanträden inom SLU.

Tidsplan

18 mars: Styrelsen fastställer kravprofil och tidsplan för rekryteringsprocessen.

12 april: Sista dag för ansökan eller nominering.

22 april: Hörandeförsamlingen ska vara tillsatt.

11-12 maj: Rekryteringsgruppen genomför intervjuer.

31 maj: Hearing och omröstning i hörandeförsamlingen.

17 juni: Styrelsen fattar beslut om ny prorektor.