Utbildningar i 2022 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 28 oktober 2022

Under 2022 kvalitetsgranskas följande av SLU:s utbildningar:

Program på grundnivå och avancerad nivå

Avancerad nivå:

  • Forest Ecology and Sustainable Management
  • Landscape Architecture
  • Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation
  • Rural Development and Natural Resource Management
  • Soil, Water and Environment

Utbildning på forskarnivå

  • Ingen granskning av nya kvalitetsområden; istället uppföljning av hittills beslutade utvecklingsåtgärder