Utbildningar i 2019 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 19 december 2018

Under 2019 kvalitetsgranskas följande av SLU:s utbildningar:

Program på grundnivå och avancerad nivå

  • Agronomprogrammet – ekonomi
  • Biologi och miljövetenskap
  • Djursjukskötare
  • Ekonomi – hållbar utveckling
  • Etologi och djurskydd
  • Lantmästarprogrammet
  • Skogsmästarprogrammet
  • Trädgårdsingenjör – design
  • Trädgårdsingenjör – odling

Utbildning på forskarnivå

  • Kvalitetsområden 3-4