Utbildningar i 2018 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 20 mars 2018

Under 2018 kvalitetsgranskas följande av SLU:s utbildningar:

Program på grundnivå och avancerad nivå

  • Agronom – husdjur
  • Agronom – livsmedel
  • Agronom – mark/växt
  • Jägmästare
  • Landskapsarkitekt Alnarp
  • Landskapsarkitekt Ultuna
  • Veterinärprogrammet

Utbildning på forskarnivå

  • Kvalitetsområden 1-2