Underlag för 2019 års kvalitetssäkring av utbildningen

Senast ändrad: 22 januari 2019

Följande underlag ska användas för kvalitetssäkringsarbetet 2019:

Instruktioner för kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2019

Rapportmall 2019

Frågeformulär 2019, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Frågeformulär 2019, utbildning på forskarnivå

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2019, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2019, utbildning på forskarnivå