Tidsramar för 2019 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 11 mars 2019
  Underlag:
13  juni Rapporter och frågeformulär lämnas in av fakultetsnämnder och programnämnder (deadline)
14 juni  

Rapporter från fakultetsnämnder och programnämnder skickas till Sluss för kommentarer

13 sept.

Sluss lämnar in sina kommentarer (deadline)

    

Kvalitetsdialoger: 

20 sept.

PN-S (Skogsmästarprogrammet; kl. 13-15, konferensrummet, Skinnskatteberg)

8 okt.  FUN/FN-LTV (kl. 13-15, mötesrummet i kanslihuset, Alnarp)
9 okt.  PN-LT (kl. 12.30-14.30 samt kl. 15-17; mötesrummet i kanslihuset, Alnarp)
18 okt.  PN-NJ (kl. 9-11 samt kl. 13-15; mötesrum Wången, Ultuna)
21 okt.  PN-NJ (kl. 13-15, mötesrum Wången, Ultuna)
22 okt.  FUN/FN-NJ (kl. 9-11; mötesrum Wången, Ultuna)
22 okt.  FUN/FN-VH (kl. 13-15; mötesrum Wången, Ultuna)
24 okt.  PN-VH (Djursjukskötarprogrammet kl. 9-11; Etologi och djurskydd kl. 13-15; båda dialogerna i mötesrum Wången, Ultuna)
25 okt. PN-NJ (kl. 13-15; mötesrum Wången, Ultuna)
5 nov. FUN/FN-S (kl. 13-15; mötesrum Holly-Wood, Umeå)