Tidsramar för 2019 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 07 februari 2019

Information om datum för kvalitetsdialogerna 2019 publiceras när de är fastställda.

13 juni Rapporter och frågeformulär lämnas in av 
  fakultetsnämnder och programnämnder (deadline)
   
14 juni           

Rapporter från fakultetsnämnder och programnämnder skickas till Sluss för kommentarer

   
13 sept.

Sluss lämnar in sina kommentarer (deadline)

   

   

Kvalitetsdialoger: 

23 sept.-