Tidsramar för 2018 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 06 augusti 2018
12 juni Rapporter och frågeformulär lämnas in av 
  fakultetsnämnder och programnämnder (deadline)
   
13 juni           

Rapporter från fakultetsnämnder och programnämnder skickas till Sluss för kommentarer

   
19 sept.

Sluss lämnar in sina kommentarer (deadline)

   

   

Kvalitetsdialoger: 

26 sept.

FN-NJ (Ulls hus: Wången; kl. 15.00-17.00)

28 sept.  PN-NJ [Ulls hus: Wången; kl. 10.00-12.00 (Agronom - livsmedel); kl. 13.00-15.00 (Agronom - mark/växt)]
2 okt.  FN-LTV (mötesrum Tornsvalan; kl. 13.00-15.00) 
3 okt.
PN-LT [mötesrum Tornsvalan; kl. 8.00-10.00 (Landskapsarkitekt - Alnarp); kl. 10.00-12.00 (Landskapsarkitekt - Uppsala)]
10 okt. 
FN-VH (Ulls hus: Wången; kl. 13.00-15.00)
16 okt. FN-S (mötesrum Nästet; kl. 10.00-12.00)
16 okt. PN-S (mötesrum Nästet; kl. 13.00-15.00)
17 okt. PN-VH [Ulls hus: Wången; kl. 10.00-12.00 (Agronom - husdjur); 13.00-15.00 (Veterinärprogrammet)]