Tidsramar och underlag för 2019 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 14 juni 2019
Följande underlag ska användas för kvalitetssäkringsarbetet 2019:

Instruktioner för kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2019

Rapportmall 2019

Frågeformulär 2019, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Frågeformulär 2019, utbildning på forskarnivå

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2019, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2019, utbildning på forskarnivå

Deadlines för underlag:
13  juni Rapporter och frågeformulär lämnas in av fakultetsnämnder och programnämnder (deadline)
14 juni  

Rapporter från fakultetsnämnder och programnämnder skickas till Sluss för kommentarer

13 sept.

Sluss lämnar in sina kommentarer (deadline)

Tidpunkter för kvalitetsdialogerna: 
20 sept.

PN-S (Skogsmästarprogrammet kl. 13-15, konferensrummet, Skinnskatteberg)

8 okt. FUN/FN-LTV (kl. 13-15, mötesrummet i kanslihuset, Alnarp)
9 okt. PN-LT (Trädgårdsingenjör - design kl. 12.30-14.30; Trädgårdsingenjör - odling kl. 15-17; båda dialogerna i mötesrummet i kanslihuset,  Alnarp)
18 okt. PN-NJ (Lantmästarprogrammet kl. 9-11; Agronomprogrammet - ekonomi kl. 13-15; båda dialogerna i mötesrum Wången, Ultuna)
21 okt. PN-NJ (Ekonomi - hållbar utveckling kl. 13-15, mötesrum Wången, Ultuna)
22 okt. FUN/FN-NJ (kl. 9-11; mötesrum Wången, Ultuna)
22 okt. FUN/FN-VH (kl. 13-15; mötesrum Wången, Ultuna)
24 okt. PN-VH (Djursjukskötarprogrammet kl. 9-11; Etologi och djurskydd kl. 13-15; båda dialogerna i mötesrum Wången, Ultuna)
25 okt. PN-NJ (Biologi och miljövetenskap kl. 13-15; mötesrum Wången, Ultuna)
5 nov. FUN/FN-S (kl. 13-15; mötesrum Holly-Wood, Umeå)