Tidsramar och underlag för 2024 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 20 mars 2024

Följande underlag ska användas för kvalitetssäkringsarbetet 2024:

 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Under 2024 gör SLU en paus i arbetet med utbildningsutvärderingar på grund- och avancerad nivå för att utvärdera och utveckla kvalitetssäkringssystemet.

Utbildning på forskarnivå

 

Utbildning på forskarnivå - Deadlines för underlag

15 september - Respektive FUN lämnar in sina rapporter till Fur-sekr@slu.se. 

Respektive doktorandråd lämnar in sina kommentarer till Fur-sekr@slu.se senast en vecka före respektive kvalitetsdialog.

 

Datum för kvalitetsdialogerna:

16 oktober kl 10-12, LTV-fakulteten

30 oktober kl 13-15, S-fakulteten

4 november kl 10-12, VH-fakulteten

4 november kl 13-15, NJ-fakulteten

 

12 december: En rapport baserad på kvalitetsdialogerna presenteras och diskuteras på Fur-möte. 

 

Kvalitetsdialoger

Deltagarna kommer att bjudas in via Outlook-kalendern.