Tidsramar och underlag för 2021 års kvalitetssäkring

Senast ändrad: 24 september 2021
Följande underlag ska användas för kvalitetssäkringsarbetet 2021:

Instruktioner för kvalitetssäkring av forskarutbildning vid SLU 2021

Instruktioner för kvalitetssäkring av utbildning vid SLU 2021

Rapportmall för utbildning- på grundnivå och avancerad nivå 2021

Frågeformulär 2021, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2021, utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Dialogverktyg för kvalitetssäkring av SLU:s forskarutbildning

Statistiksammanställning (nyckeltal) 2021, utbildning på forskarnivå 

Instruktioner för delavstämning 2021 (avseende 2019 års kvalitetsrapporter)

GU - Deadlines för underlag:
11  juni Rapporter och frågeformulär lämnas in av fakultetsnämnder och programnämnder (deadline).
14 juni  

Rapporter från fakultetsnämnder och programnämnder skickas till Sluss för kommentarer.

Sept.-

Sluss lämnar in sina kommentarer senast en vecka före respektive kvalitetsdialog.

FU - Deadlines för underlag

1 september - FUN lämnar in sin rapport till Lotta.jaderlund@slu.se

En vecka före respektive dialog - Respektive doktorandråd (samordnade av SLUSS-DN) kommenterar sin fakultets rapport

Kvalitetsdialoger

Genomförs via Zoom eller fysiskt beroende på pandemiläget. Se Outlook-inbjudningar.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

24 sept.

PN-NJ: Environmental Communication and Management

27 sept.

PN-NJ: Sustainable Food Systems

5 okt. PN-LT: Outdoor Environments for Health and Well-being
21 okt. PN-S: Management of Fish and Wildlife Populations
21 okt. PN-S: Plant Biology for Sustainable Production
   
Forskarutbildning
21 sept. FUN/FN-NJ 
28 sept. FUN/FN-S 
6 okt. FUN/FN-LTV
20 okt. FUN/FN-VH