Rollägare

Senast ändrad: 15 oktober 2019

För varje administrativ roll finns en rollägare. Rollägaren beslutas av universitetsdirektören i samråd med avdelningschef.

Rollägaren är ansvarig för att ta fram utbildningsmaterial, erbjuda internutbildningar och säkerställa att nyanställda inom ett kvartal får någon form av intern kompetensutveckling för den aktuella administrativa rollen. Rollägaren avgör också om en rollinnehavare uppfyller kompetenskraven för en roll och om behörighet till de administrativa systemen ska erhållas. För de flesta rollerna finns även utsedda rollansvariga som jobbar mer operativt med frågorna.

Administrativ roll Rollägare Befattning
Beslutstödsrollen Lena Ousbäck Planeringschef
Övergripande ekonomiroll Sven Carlsson Ekonomichef
Ekonomiregisteringroll Sven Carlsson Ekonomichef
Projektekonomiroll Sven Carlsson Ekonomichef
Personalroll Anna-Karin Olofsdotter Personalchef
Personalregisteringsroll Anna-Karin Olofsdotter Personalchef
Katalogroll Anna-Karin Olofsdotter Personalchef
Utbildningsregisteringsroll - GU och FU Maria Orvehed Chef utbildningsavdelningen
Diarieförings- och arkiveringsroll Miika Wallin Chef ledningskansliet
Inköpsroll Henning Richardsson Inköpschef
IT-samordnarroll Petra Lagerqvist IT-chef
Lokaladministrationsroll Johan Lindersson Projektchef
Säkerhetsroll Johan Sjöblom Säkerhetschef
Miljöroll Johanna Sennmark Miljöchef 
Webbpubliceringsroll Sara Arons Kommunikationschef
Sidansvarig: plan-webb@slu.se