Projektkatalog - administrativa utvecklingsprojekt

Senast ändrad: 17 januari 2017 - slu.se

 Pågående projekt

Projektnamn Projektledare Start - Slut Dokument

Anpassning och utveckling av processtöd för rekrytering till högre anställningar

Bengt Norman

131002-140630 

Projektplan

Kravställning av lärplattform och utbildningsdatabas Helen Alstergren 150501-161231

Projektplan

Ladok 3 - förberedelser 2016 Bengt Norman 160101-161231

Projektplan

Proceedo EFH/9.0 Inköp Lisa Arrenius 160901-170930

Projektplan

Rekryteringsstöd Dan Åkhagen

160901-170430

 

Samordning och effektivisering inom uadm  Linda Lundberg

150815-160901 

Projektplan

Översyn av det administrativa stödet för den
nya utbildningsorganisationen 

Johan Torén

140826-160930

Projektplan
Delprojektplaner

Projektmallar

Följande mallar används vid systemutvecklingsprojekt:

Till projektmodellen >>

Till projektarkiv med avslutade projekt >>

Sidansvarig: plan-webb@slu.se