Projektekonomiroll

Senast ändrad: 04 maj 2011

Projektekonomirollen är ett stöd till forskare i frågor som rör enskilda projekt och kontrakt. Om institutionen/motsvarande har stora volymer med projekt/kontrakt så arbetar rollinnehavaren i projektmodulen i Agresso, annars kontaktas ekonomienheten för detta.

Arbetsuppgifter

 • Stöd vid ansökningar (klassificering bidrag/uppdrag, ansökningsblanketter, projektkalkyler)
 • Stöd vid återredovisning till bidragsgivare
 • Vid behov hantera återbetalning till bidragsgivaren
 • Stöd vid projektuppföljning
 • Ta fram prognoser av medel i enskilda projekt (hur länge och till vad räcker pengarna)
 • Ta fram underlag för avslut av projekt
 • Ta fram och sammanställa material vid projektrevisioner (exempelvis SIDA- och EU-projekt)

  Agresso, projektmodulen
 • Registrera projektkod/projekt/kontrakt enligt gällande regler (vid större volymer, annars kontakta ekonomienheten)
 • Fakturera/Rekvirera externa medel enligt gällande regler (vid större volymer, annars kontakta ekonomienheten)

Kompetenskrav

 • Grundläggande ekonomikunskaper (motsvarande minst gymnasienivå)
 • Kunskaper i engelska
 • Kunskaper i SLU:s redovisningsmodell och kalkyleringsmodell
 • Kunskaper i projektredovisning och projektkalkylering
 • Kunskaper i rapportuttag i Agresso Kunskaper i Agressos projektmodul (för rollinnehavare som själva registrerar projekt och kontrakt i projektmodulen).

Kontaktinformation

Sidansvarig: maria.hart@slu.se