Medarbetarwebben

Kvalitet och nytta – KoN2018

SLU:s styrelse har beslutat att göra en utvärdering av forskningens kvalitet och nytta. Utvärderingen genomförs för att få en bild av hur SLU:s forskning står sig i ett internationellt perspektiv, samt för att identifiera förutsättningar för att ytterligare höja forskningens kvalitet och nytta. Utvärderingen genomförs under våren 2018 och resultaten i rapportform presenteras under hösten 2018.