Medarbetarwebben

Kvalitet och nytta – KoN2018

SLU:s styrelse har beslutat att göra en utvärdering av forskningens kvalitet och nytta. Utvärderingen genomförs för att få en bild av hur SLU:s forskning står sig i ett internationellt perspektiv, samt för att identifiera förutsättningar för att ytterligare höja forskningens kvalitet och nytta. Utvärderingen genomförs under våren 2018 och resultaten i rapportform presenteras under hösten 2018.

leaf.jpg

Viktiga datum

Onsdag 25 oktober

Sista dag för Units of Assessment medlemmar att lämna förslag till prefekterna på panelexperter till KoN2018. Se information under knappen Expertpaneler.

 Måndag 30 oktober

Sista dag för prefekterna att skicka in förslag på panelexperter till KoN@slu.se – se information under knappen Expertpaneler.

logga_miljo.jpg

Presentationen från prefektrådet 18 oktober, finns nu tillgänglig under den stora knappen ”Units of Assessment” överst på sidan. Du hittar också användbara rapporter under den blå knappen ”Units of Assessment – rapporter” nedan.

Publicerad: 19 oktober 2017 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se