Medarbetarwebben

Kvalitet och nytta – KoN2018

SLU:s styrelse har beslutat att göra en utvärdering av forskningens kvalitet och nytta. Utvärderingen genomförs för att få en bild av hur SLU:s forskning står sig i ett internationellt perspektiv, samt för att identifiera förutsättningar för att ytterligare höja forskningens kvalitet och nytta. Utvärderingen genomförs under våren 2018 och resultaten i rapportform presenteras under hösten 2018.

SLU_061022_0539_jan.jpg

Självvärderingsmall

Nu är självvärderingsmallen färdig och den går att ladda ner i Word-format under fliken ”Self-Assessments”. Den digitala självvärderingsmallen kommer att finnas tillgänglig 9 januari 2018 - 23 februari 2018 och samtliga UoA koordinatorer kommer att få information med länkar till den i god tid innan den öppnar. Närmare information och länk till den digitala plattformen kommer att skickas ut senare.

Till mallen finns också förtydligande av vissa begrepp – se mer information under fliken Self-Assessments. Under samma flik kommer också ”Panel Report Template” finnas, med de frågor som panelexperterna ska besvara när de gör sin utvärdering av UoA.

Publicerad: 07 december 2017 - Sidansvarig: cajsa.lithell@slu.se